Moglibyśmy dużo dobrego napisać o sobie, ale nie napiszemy. Zrobili to Nasi Goście.